อยากไปออสต้องทำอย่างไร


สำหรับน้องๆคนไหน สนใจอยากจะมาเรียนหรือหาประสบการณ์ที่ประเทศออสเตรเลีย ควรมีคุณสมบัติดังนี้ค่ะ

  1. จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

  2. หากเป็นผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ปลดระหวางแล้ว ยื่นเอกสาร สด. 8 / สด. 43 อย่างใดอย่างหนึ่ง

  3. จะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรควัณโรค ทั้งนี้น้องๆต้องตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลตามข้อกำหนดของสถานทูตออสเตรเลียด้วยค่ะ (การตรวจสุขภาพต้องรอ เอกสารการตรวจสุขภาพจากสถานทูตก่อนนะคะ)

  4. สำหรับการยื่นวีซ่านักเรียนและมีคู่สมรสติดตามไปด้วยนั้น ควรจะต้องจดทะเบียนสมรสอย่างน้อย 6 เดือน ยกเว้นในกรณีที่มีบุตรด้วยกัน สามารถนำใบสูจิบัตรมายื่นแทนได้ รายละเอียด

  5. หลักฐานการทางเงิน จะต้องยื่นแบงค์สเตนเมนย้อนหลัง 6 เดือน สำหรับการยื่นวีซ่าแบบธรรมดา หรือ ใบรับรองทางการเงินสำหรับการยื่นวีซ่าแบบออนไลน์

โดยสามารถชี้แจงที่มาของเงินได้ วีซ่านักเรียนตั้งแต่ 1-6 เดือน ควรมีเงินอย่างน้อย 400000 บาท ถ้วนสำหรับยื่นเดี่ยว หากมีคู่ติดตาม ต้องมีอย่างน้อย 800000 บาทขึ้นไป และวีซ่ามากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ควรมีอย่างน้อย 800000 สำหรับคนเดียว หากมีคู่ติดตาม ต้องมีอย่างน้อย 1200000 บาท รายละเอียดเกี่ยวกับด้านการเงิน

*** หากมีข้อสงสัยเรื่องการขอหลักฐานทางการเงินสามารถปรึกษาเราได้เช่านกันค่ะ

เมื่อมีคุณสมบัติครับดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำสมัครเรียนและยื่นวีซ่านั้น น้องๆนักเรียน หรือผู้ที่สนใจศึกษาต่อควรติดต่อสอบถามคอร์สเรียนและจุดประสงค์หลักๆในการเดินทางมาออสเตรเลียกับเราได้ที่นี้ค่ะ pickme.agency@gmail.com หรือ กรอกแบบสอบถาม คลิ๊ก

You Might Also Like:
City Skyline Skyscapers
Navigating in Woods
Audiovisual Conference
Party
Cycle
ติดต่อเรา

มั่นใจได้ว่า เราใส่ใจรายละเอียดและอยากช่วยเหลือตามขั้นตอนการขอวีซ่า จะไม่มีการเรียกเก็บค่าวีซ่าหรือค่ามัดจำใดๆก่อนทั้งสิ้น จนกว่าทีมงานจะ ประเมินโอกาสวีซ่าและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้เพื่อความแม่นยำและรวจเร็วในการดำเนินการขอวีซ่า

 

Read More

 

Pick me Agency © 2017 Education Agency Service by Pick me Design.