top of page

ก่อนเดินทางมาประเทศออสเตรเลีย

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ทุกคนในประเทศจึงสามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ ซึ่งถือเป็นจุดร่วมสำคัญของคนในประเทศนี้ ถึงแม้จะเป็นประเทศที่รวมคนหลายเชื้อชาติไว้ด้วยกัน แต่ออสเตรเลียก็ถือเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก และมีอัตราการเกิดอาชญากรรมที่ต่ำมาก การเดินทางมาอาศัยอยู่ในประเทศที่มีวัฒนธรรมแปลกใหม่ บางคนอาจจะตกอยู่ในสภาวะ Culture Shock ได้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวล้วนเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคย การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ ประเทศนั้นๆ และเตรียมตัวเตรียมใจไปก่อนล่วงหน้า จะทำให้สามารถปรับตัวในระยะแรกได้ง่ายและเร็วขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการเริ่มต้นชีวิตในต่างแดน

 

คนออสเตรเลียส่วนใหญ่ ค่อนข้างเป็นคนสบายๆ ไม่ซีเรียส แต่ก็ไม่ได้มีนิสัยเหมือนคนไทยเสียทีเดียว ช่วงแรกอาจจะรู้สึกไม่คุ้นเคยบ้าง แต่เมื่ออยู่ไปสักพักและเริ่มเข้าใจขนบธรรมเนียมต่างๆ จะสามารถปรับตัวเข้ากับพวกเขาได้อย่างแน่นอน

เอกสารสำคัญที่ต้องนำติดตัวขึ้นเครื่อง (เมื่อได้รับผลวีซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถจองตั๋วได้ทันที)

  • พาสปอร์ตเล่มจริง

  • จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัย (offer letter/ offer of acceptance)

  • Confirmation of Enrolment

  • e-visa (รายละเอียดวีซ่า)

  • ข้อมูลเรื่องที่พัก ในกรณีที่พักกับ Hostfamily ทางทีมงาน Pick Me จะส่งรายละเอียดที่พักและข้อมูลของครอบครัวโฮสในนักเรียนได้ทราบก่อนบินมาออสเตรเลีย

สายการบินส่วนใหญ่อนุญาติให้นักเรียนที่จะเดินทางไปต่างประเทศนำสิ่งของไปได้ไม่เกิน 30 กิโลกรัม แนะนำให้นำสัมภาระไปในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อความสะดวกในการเดินทางและการย้ายที่พัก สามารถแยกเป็น 2 กระเป๋าใหญ่หรือจะนำไปเพียงกระเป๋าเดียวก็ได้ นอกจากนี้ควรมีประเป๋าเล็กที่ติดตัวชึ้นเครื่อง ไว้สำหรับเก็บเอกสารสำคัญทางการเรียน เอกสารเหล่านี้อาจต้องนำออกมาแสดงที่ด้านตรวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศออสเตรเลีย หากเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

 

"เน้นย้ำว่าควรปริ้นเอกสารการเรียน ที่พัก ติดตัวไปเพื่อความสะดวกในการเข้าประเทศนะคะ เพราะถึงตอนตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เราเปิดเอกสารภายในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กโทนิกส์ต่างๆนะคะ"

ถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่สนามบิน หรือต้องการขอความช่วยเหลือต่างๆสามารถกดโทร Emergency call ได้ค่ะ ในกรณีที่ทำสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง หรือพบเจอสิ่งของระหว่างเดินทาง สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขดังนี้ 

  • 000 เป็นหมายเลขสำหรับเรีบก ตำรวจ, ความช่วยเหลือทางแพทย์, และ รถดับเพลิง 

  • *112 หรือ 000 เป็นหมายเลขที่ใช้โทรจากโทรศัพท์มือถือ ใช้ได้ทั้งสองหมายเลข 

  • 131 444 ใช้โทรเรียกตำรวจสำหรับเหตุที่ไม่ร้ายแรง 

  • 1800 333 000 ศูนย์หยุดยั้งอาชญากรรม 

  • 1800 123 400 ศูนย์ควบคุมและดูแลความมั่นคงของประเทศ

แต่ถ้าต้องการติดต่อกลับไทย เราสามารถซื้อ SIM Card ได้ที่สนามบินนะคะ ทำการลงทะเบียนซิมง่ายๆ จากนั้นก็ใช้โทรกลับไทยได้ค่ะ รหัสทางไกลระหว่างประเทศของออสเตรเลียคือ 61 ถ้าจะโทรทางไกลจากออสเตรเลียมาไทยให้กด 0011 ตามด้วย 66 และกดหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ที่ต้องการค่ะ หรือกด +66 ตามด้วยหมายเลขที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น เบอร์ปกติ 0 478 713 923 ถ้าจะโทรกลับไทยกด +66 478 713 923

ควรนำเงินไปเท่าไหร่

เป็นคำถามที่ผู้ปกครองหลายๆคนเป็นกังวลเพราะการถือเงินเยอะๆระหว่างเดินทางอาจจะเป็นอันตรายต่อนักเรียนได้

ทางเราแนะนำว่าควรนำเงินสดติดตัวไปให้ เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในช่วงเดือนแรก เท่านั้น ทั้งนี้อาจนำไปมากกว่านี้ในกรณีที่ต้องจ่ายค่ามัดจำ หรือค่าเช่าในช่วงเดือนแรก หรือ ค่ารถรับส่งสนามบิน ควรให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเก็บเงินสด โดยอาจเก็บแยกเพื่อความปลอดภัย บัตรเครดิตการ์ดจากเมืองไทยสามารถนำไปใช้ได้เช่นกัน เมื่อท่านถึงประเทศออสเตรเลีย ท่านสามารถเปิดบัญชีธนาคารประเภทนักศึกษาที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมและภาษีเงินฝากได้ทันที

เงินที่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในเดือนแรกคือประมาณ 1,500 ดอลล่าร์ออสเตรเลียหรือมากกว่านั้น แต่ไม่ควรเกิน 10,000 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย หากนําเงินจํานวนมากกว่า 10,000 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย หรือเทียบเท่า จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรทราบเมื่อเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย

กระแสไฟฟ้า

ใช้กระแสไฟฟ้า 240-250 V, AC50 Hz เหมือนประเทศไทย แต่เป็นปลั๊กแบบ 3 ขา ถ้าจะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจากเมืองไทย ต้องนำ Adapter ไปด้วยนะคะ

น้ำประปาของประเทศออสเตรเลีย

น้ำประปาของประเทศ ออสเตรเลียมีความสะอาดมาก คุณภาพพอ ๆ กับน้ำดื่มบรรจุขวดที่ขายกันทั่วไปเลยทีเดียว มั่นใจได้เลยว่าสะอาดแน่นอนสามารถดื่มได้ทันที หากต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายควรพกขวดน้ำเปล่าไปด้วย เพื่อกรอกน้ำไว้ดื่มก่อนออกเดินทาง

ข้อแนะนำพิเศษ

การขับขี่ยานพาหนะในประเทศออสเตรเลียจะขับชิดทางด้านซ้ายเช่นเดียวกับประเทศ ไทย และกฏหมายจำกัดความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะในออสเตรเลีย มีความเข็มงวดมากนะคะ ดังนั้น จึงต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวัง และควรสังเกตป้ายกำหนดความเร็ว ตลอดจนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ ใบขับขี่จากประเทศไทยมีอายุการใช้งาน 3 เดือนนับจากวันที่เข้าประเทศออสเตรเลียนะคะ ถ้าหลังจาก 3 เดือนแล้วแนะนำให้สอบใบขับขี่ของประเทศออสเตรเลียเลยจะปลอดภัยกว่าค่ะ หรือสามารถทำใบขับขี่สากลจากที่ไทย เพื่อมาใช้แทนใบขับขี้ในประเทศออสเตรเลียได้เช่นกันค่ะ

bottom of page